CERAMIKA dzieci

CERAMIKA
Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość poznania różnych technik pracy z gliną, rozwijania umiejętności tworzenia pięknych ceramicznych
form użytkowych oraz rzeźb. W ramach zajęć projektujemy, lepimy, szkliwimy, przygotowujemy prace do wypalenia i wypalamy w piecu ceramicznym w naszej pracowni.
prowadzący: Mikołaj Wyszkowski


Dzieci, młodzież      


Wtorek  – 16:30-18.00
Zajęcia płatne: 86 zł / miesiąc
wolne miejsca


Dorośli 


Wtorek – 18:00-20:00
Zajęcia płatne: 86 zł / miesiąc
wolne miejsca


Wstęp Wstęp płatny
Kategoria Artystyczne